• Phone ติดต่อสอบถาม
 • 0886815789 , 0633697892
2d573df361a8aa9304b970053e7a6f0d

แผนที่และการเดินทาง

โนโวล อพาร์ทเม้นท์ บางซื่อ ประชาชื่น
เลขที่ 60 ซ.ประชาชื่น 30 ถ.ประชาชื่น บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

  สถานีรถไฟฟ้า

 • MRT วงศ์สว่างระยะทาง 1.2 กม.
 • ทำเลใกล้เคียง

 • เกษตรระยะทาง 4.3 กม.
 • โฮมโปร ประชาชื่นระยะทาง 1.9 กม.
 • แม็คโคร นครอินทร์ระยะทาง 5.5 กม.
 • เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แครายระยะทาง 2.9 กม.
 • ถนนวงศ์สว่างระยะทาง 3.0 กม.
 • ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรีระยะทาง 3.5 กม.
 • ถนนประชาชื่นระยะทาง 3.5 กม.
 • ถนนรัชดาภิเษกระยะทาง 9.6 กม.
 • พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วานระยะทาง 2.1 กม.
 • แยกประชานิเวศน์ระยะทาง 0.7 กม.
 • รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่นระยะทาง 0.8 กม.
 • สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยระยะทาง 1.0 กม.
 • สถานศึกษาใกล้เคียง

 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ระยะทาง 2.9 กม.
 • ม.เกษตรศาสตร์ระยะทาง 4.3 กม.
 • วิทยาลัยการตำรวจระยะทาง 2.6 กม.
 • วิทยาลัยนักบริหารระยะทาง 1.6 กม.
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีธัญญาระยะทาง 2.0 กม.
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูรระยะทาง 2.0 กม.
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ระยะทาง 2.2 กม.
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรีระยะทาง 2.8 กม.
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พระนครเหนือระยะทาง 3.3 กม.
 • วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมระยะทาง 3.4 กม.
 • สถานที่ใกล้เคียง

 • บิ๊กซี วงศ์สว่างระยะทาง 1.4 กม.
 • กระทรวงสาธารณสุขระยะทาง 1.4 กม.
 • ตลาดบองมาร์เช่ระยะทาง 1.7 กม.
 • เดอะ มอลล์ งามวงศ์วานระยะทาง 2.0 กม.
 • เทสโก้โลตัส พงษ์เพชรระยะทาง 2.1 กม.
 • บางลำภู(งามวงศ์วาน)ระยะทาง 2.2 กม.
 • ตลาดพงษ์เพชรระยะทาง 2.2 กม.
 • บิ๊กซี ติวานนท์ระยะทาง 2.6 กม.
 • ศูนย์ฝึกอบรม totระยะทาง 2.7 กม.
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ระยะทาง 2.9 กม.
 • เทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ระยะทาง 3.1 กม.
 • เทสโก้โลตัส ประชาชื่นระยะทาง 3.5 กม.
เวปไซด์สำหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดย Renthub.in.th